To się opłaca! RESINDUSTRY w Austrii

To się opłaca! Austriacy wykorzystują OZE w przemyśle. Warsztaty dla uczestników projektu RESINDUSTRY w Vorarlberg, Austria.

 

W dniach 3 i 4 marca 2020 r. na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Vorarlbergu odbyło się drugie spotkanie RESINDUSTRY,
w którym wzięli udział partnerzy projektu, zainteresowane podmioty lokalne, regionalne i krajowe, wpływowe w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Wydarzenie zgromadziło uczestników obejmujących wszystkie cztery helisy - przemysł, rząd, środowisko akademickie i obywateli.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się ceremonią powitalną FHV, po której nastąpiła prezentacja partnera wiodącego na temat aktualnego stanu projektu. Štěpánka Holečková przedstawiła aktualny stan realizacji projektu. Następnie odbyła się dyskusja na temat zarządzania komunikacją i aktualnego rankingu projektu w Internecie. Dalsze dyskusje obejmowały analizę rynku Czech. Na koniec omówiono wyzwania i szanse, przed którymi stoi rząd Vorarlberg w stosowaniu polityk OZE w sektorze przemysłowym.

Następnego dnia odbyły się warsztaty międzynarodowe, obejmujące aspekt wdrażania polityki OZE w gospodarce o obiegu zamkniętym postrzegany przez międzynarodowy system innowacji, a także ramy odniesienia dla Przemysłu 4.0 dotyczące OZE. Ponadto zarówno krajowi, jak i międzynarodowi partnerzy oraz zainteresowane strony dowiedzieli się
o instrumentach polityki regionalnej stosowanych w sektorze przemysłowym i wdrażanych za pośrednictwem Digital Factory Vorarlberg.

W związku z tym wizyta studyjna koncentrowała się na pokazaniu Cyfrowej Fabryki Vorarlberg oraz przedstawieniu, w jaki sposób jej wydajność wspiera wdrażanie OZE
w regionie. Dzięki temu partnerzy i interesariusze mieli okazję lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne aspekty zielonej cyfrowej transformacji i cyfryzacji produkcji towarów wspierają odnawialne źródła energii.

 

 

RESINDUSTRY ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez zmniejszenie jego energochłonności poprzez większą integrację OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunku za energię, zwiększenie niezależności energetycznej, a tym samym oddzielenie kosztów energii od geopolitycznych efektów zewnętrznych. Aby osiągnąć te długoterminowe cele strategiczne, celem krótkoterminowym jest zwiększenie inwestycji w OZE w przemyśle poprzez ulepszenie promocji OZE.

GŁÓWNE CELE

 • 7 planów działania mających wpływ na 8,1 mln € SF i 2,5 mln € non SF
 • 90 uczestników o zwiększonej pojemności
 • 83 wydarzenia związane z uczeniem się polityki
 • 10 najlepszych praktyk w zakresie platformy nauki zasad
 • 7 ocen regionalnych, w tym analiza strategiczna technologii OZE dla regionalnego przemysłu i raporty KPI.

PARTNERZY PROJEKTU

 • Politechnika Czeska w Pradze, Uniwersyteckie Centrum Energooszczędnych Budynków (CZ)
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych LAB (FI)
 • Agencja Energii Estremadury (ES)
 • Regionalna Agencja Energetyczna w Tartu (EE)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (PL)
 • Uniwesytet Nauk StosowanychVorarlberg (AT)
 • Ministerstwo Gozo (MT)

 


Galeria

Logo projektu RESINDUSTRYWizyta studyjna Cyfrowej Fabryce VorarlbergDiagram projektowyPartnerzy projektu w trakcie warsztatówPartnerzy projektu Partnerzy projektu w trakcie warsztatów 2Partnerzy projektu w trakcie warsztatów 3Politechnika VorarlbergPartnerzy projektu w trakcie warsztatów 4Diagram projektowy 2
Udostępnij: