O Platformie

Platforma B2B dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Narzędzie, które Państwo otrzymują, służy głównie matchmakingowi przedsiębiorców świętokrzyskich i zagranicznych, a realizowane jest w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, priorytet inwestycyjny 3b Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności dla umiędzynarodowienia, oś 2 Konkurencyjna gospodarka, działanie 2.4 promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu przewidzianego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Za pomocą platformy zarejestrowani przedsiębiorcy będą w stanie zidentyfikować kluczowych klientów, zastosować wobec nich odpowiednią strategię utrzymywania efektywnej współpracy, wpływać na wzrost zadowolenia tych klientów poprzez budowanie z nimi długotrwałych relacji.  Udział i korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Platforma jest miejscem zamieszczania ważnych informacji gospodarczych na temat wydarzeń planowanych w regionie, a także wiadomości gospodarczych ze świata.

Wszelkie dane nt. świętokrzyskich przedsiębiorstw mogą być wprowadzone do systemu przez Administratora lub bezpośrednio przez przedsiębiorcę, który uprzednio będzie musiał się zarejestrować – „Rejestracja”, uzyskując login i hasło i wprowadzając tym samym do systemu podstawowe informacje o prowadzonej działalności. Tak zalogowany użytkownik ma status kontrahenta (nie ma dostępu do części administracyjnej), ale może zarządzać danymi firm i ich ofertami. Jeden Kontrahent może założyć wiele firm. Wielu Kontrahentów może być przypisanych do jednej firmy. Użytkownicy/Kontrahenci mogą zamieszczać informacje o aktualnej ofercie oraz produktach lub usługach. Każdemu zalogowanemu przedsiębiorcy system daje możliwość dopisywania notatek, komentarzy oraz dodawania informacji w postaci dokumentów elektronicznych – załączników, a także usunięcia danych. Wszystkie zgromadzone 

w systemie informacje mogą być wyszukiwane i zaprezentowane przez zarejestrowanych przedsiębiorców w określony sposób, np. można wyszukać potencjalnego partnera biznesowego poprzez nazwę firmy, adres strony WWW, wg kraju, branży, działu PKD, przedmiotu zainteresowania (import, eksport, inwestycja).

Platforma została stworzona w oparciu o RWD – technikę tworzenia serwisów internetowych, tak aby ich wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym są wyświetlane (np. komputera, smartfonu czy tabletu) z jednoczesnym zachowaniem wszystkich podstawowych funkcjonalności.

Platforma pozwala na wgrywanie załączników do treści (np.: artykuł, oferta, itp.). Platforma pozwala na skonfigurowanie maksymalnej ilości załączników które można dodawać do poszczególnych elementów zawartości, domyślnie: 30. Platforma pozwala na wgrywanie dużych plików, na zarządzanie wgranymi załącznikami: edycje, usunięcie, wyświetlenie lub ukrycie oraz zmianę kolejności wyświetlania.

Galerie multimediów

Platforma pozwala na dodawanie do elementów (np.: artykuły, oferty, itd.) galerii multimediów czyli linków do filmów umieszczonych w serwisach YouTube i Vimeo, a także na zarządzanie wgranymi filmami: edycje, usunięcie, wyświetlenie lub ukrycie oraz zmianę kolejności wyświetlania.

Pełny dostęp do systemu będzie możliwy po rejestracji/logowaniu się.

Podczas rejestracji Kontrahent musi:

  1. Podać unikalny login. Obok pola jest umieszczona informacja o minimalnej długości loginu oraz wynik testowania czy podany login jest unikalny.
  2. Podać unikalną nazwę pod jaką będzie widoczny w Platformie. Obok tego pola jest wyświetlony wynik testowania czy podana nazwa jest unikalna.
  3. Podać unikalny adres e-mail. Obok tego pola jest wyświetlony wynik testowania czy podany adres e-mail jest unikalny.
  4. Wprowadzić i powtórzyć hasło. Hasło ma być skonstruowane zgodnie z wymaganiami określonymi w konfiguracji Platformy. 
  5. Wybrać kraj z którego pochodzi (lista rozwijana z systemem filtrowania po wprowadzeniu fragmentu nazwy).
  6. Wybrać domyślny język Platformy z dostępnych wersji językowych.
  7. Zaakceptować regulamin Platformy. Tekst ma być linkiem do regulaminu Platformy.
  8. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych umieszczonych na Platformie.
  9. Po zarejestrowaniu link aktywacyjny zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Dziękujemy za skorzystanie z serwisu i życzymy wielu sukcesów,

Zespół Centrum Obsługi Inwestor i Przedsiębiorczości


Galeria

Stanowisko przeznaczone do rozmów B2B
Udostępnij: