Projekt promocji gospodarczej

„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, planowana realizacji do końca 2020 roku.

Cel Projektu

Podstawowym celem projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” jest promocja gospodarcza województwa świętokrzyskiego, prowadząca do rozwoju gospodarczego województwa, wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych w regionie, podniesienia potencjału pro-eksportowego świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia rozpoznawalności województwa pod kątem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem siedmiu inteligentnych specjalizacji regionalnych. Projekt ma na celu zbudowanie spójnego modelu promocji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Cele szczegółowe projektu: 

 1. promocja gospodarcza regionu na rynkach zagranicznych, 
 2. wzrost rozpoznawalności regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku województwa pod względem gospodarczym,
 3. wzrost potencjału eksportowego przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego,
 4. promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej regionu świętokrzyskiego za granicą,
 5. stymulowanie przedsiębiorstw regionalnych do rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, poprzez działania informacyjne, match-makingowe oraz organizację misji gospodarczych i konferencji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

Zadania realizowane w projekcie promocji gospodarczej:

 1. proeksportowe konferencje gospodarcze
 2. przyjazdowe misje gospodarcze zagranicznych przedsiębiorców.
 3. proinwestycyjne konferencje zagraniczne
 4. Pro-inwestycyjne spotkania informacyjne za granicą
 5. branżowe spotkania match-makingowe
 6. Wyjazdowe misje gospodarcze regionalnych przedsiębiorców.
Udostępnij: