Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego partnerem w międzynarodowym projekcie RESINDUSTRY

Przedstawiciele Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt RESINDUSTRY w dniach 22 – 23 października 2019. Gospodarzem spotkania była Politechnika Praska (České vysoké učení technické v Praze). Spotkanie zgromadziło wszystkich partnerów projektu z 7 krajów: Czech, Finlandii, Hiszpanii, Estonii, Polski, Austrii i Malty.

Pierwszego dnia odbył się warsztat, który był rozwinięciem głównych koncepcji współpracy w ramach Interreg Europe, polegający na interakcji z prowadzącymi oraz pozostałymi przedstawicielami regionów z wymienionych krajów. Omówiono również zagadnienia związane z konkretnymi działaniami wynikającymi z zapisów projektowych.

W dniu 23 października  w siedzibie Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej partnerzy zaprezentowali  potencjał branży OZE  w swoich regionach. Reprezentanci Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działającym  
w Departamencie  Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przedstawili także zakres działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Następnym punktem programu była wizyta studyjna w miejscowości Melnik w firmie LUNA PLAST a.s.

Projekt RESINDUSTRY dotyczy wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przemyśle. Raport KE „Zużycie energii w przemyśle UE” wymaga odpowiedniego mechanizmu pobudzania OZE w przemyśle. Celem projektu RESINDUSTRY jest wypracowanie dobrych praktyk w kierunku  zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunków za energię. Natomiast celem krótkoterminowym jest promocja OZE. Podczas projektu partnerzy będą wymieniać doświadczenia i przekazywać wiedzę o tym, jak zwiększyć inwestycje w OZE w przemyśle.

Projekt pn. „Polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Interreg Europe, działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.


Galeria

Logo projektu RESINDUSTRYLogo programu InterregPrzedstawiciel AGENEX HiszpaniaPartnerzy projektu RESINDUSTRYPrzedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚwiętokrzyskiegoWizyta studyjna w firmie LUNAPLASTWizyta studyjna w firmie LUNAPLAST 2Wizyta studyjna w firmie LUNAPLAST 3Wizyta studyjna w firmie LUNAPLAST 3
Udostępnij: