Interesariusze w projekcie RESINDUSTRY

Interesariusze w projekcie RESINDUSTRY.

Companies and institutions:

Regional Development Agency in Starachowice (3)
RES Lab sp. z o.o. (2)
Eco Voltaika (1)
Osoba prywatna (1)
Academy of Entrepreneurship LTD (1)
Regional Center fof Innovation and Technology Transfer (2)
EkoEnergia Polska sp. z o.o. (2)
University of Technology in Kielce (2)
Regional Science and Technology Center (3)
P.P.U.H. MULTI-TRONIK (1)
Verdo Energy Systems Sp. z o. o. (1)

 

Minutes from
1st Stakeholders Seminar

Investor Assistance and Entrepreneurship Centre

in the Department of Investment and Development

the Office of the Marshal of the Świętokrzyskie Voivodeship

Kielce - online

12.00 - 13.00, Tuesday, 23 June 2020

 

Podsumowanie

Przedstawiciele Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzili spotkanie interesariuszy projektu RESINDUSTRY (Interreg Europe) w formie online w dniu 23 czerwca 2020 r.

W trakcie telekonferencji poruszono temat realizacji projektu RESINDUSTRY w dobie pandemii wywołanej wirusem Sars-COV2. Rozwinięto także główne koncepcje współpracy w ramach RESINDUSTRY oraz konkretne działania wynikające z zapisów projektowych. Przedmiotem dyskusji były również przykłady dobrych praktyk
w województwie świętokrzyskim oraz kwestia udziału w spotkaniu międzynarodowym na Gozo, Malta.

Projekt RESINDUSTRY dotyczy wykorzystania źródeł energii odnawialnej w przemyśle. Raport KE „Zużycie energii w przemyśle UE” wymaga odpowiedniego mechanizmu pobudzania OZE w przemyśle. Celem projektu RESINDUSTRY wypracowanie dobrych praktyk w kierunku  zwiększenia niezależności energetycznej sektora przemysłu UE poprzez większy udział OZE. Długofalowym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez obniżenie rachunków za energię. Natomiast celem krótkoterminowym jest promocja OZE. Podczas projektu partnerzy będą wymieniać doświadczenia i przekazywać wiedzę o tym, jak zwiększyć inwestycje
w OZE w przemyśle.

Projekt pn. „Polityki dla źródeł energii odnawialnej w przemyśle” (RESINDUSTRY) realizowany jest przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętorkrzyskiego
w ramach Programu Interreg Europe, działanie 3.1 Poprawa polityk w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.


Galeria

Logo programu InterregLogo projektu RESINDUSTRY
Udostępnij: