OZE w RPO

OZE w RPO.

3 czerwca 2020

POPRAWIĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Czysta energia i czyste powietrze – a wszystko to dzięki kolejnym środkom unijnym, które trafią do 16 beneficjentów 
z regionu świętokrzyskiego na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

 

Obradujący w środę, 3 czerwca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o zwiększeniu o 39,6 mln zł środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na unijne Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Dzięki temu dofinansowanie otrzyma 16 beneficjantów (m.in. placówki służby zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe i straże pożarne), którzy do tej pory znajdowali się na liście rezerwowej. Wsparcie otrzyma m.in. samorząd powiatu pińczowskiego, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Dwikozach czy OSP w Wiązownicy Dużej.
Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwoli im na przeprowadzenie takich prac, jak termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznych czy wymiana stolarki okiennej. Wszystkie te działania służyć będą zwiększeniu efektywności energetycznej obiektów oraz redukcji zanieczyszczeń do atmosfery.
Warto dodać, że ogółem z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
w sektorze publicznym i mieszkaniowym realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostało rozdysponowanych 137,6 mln zł unijnych środków, które trafiły do 65 beneficjentów.
– Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych, pozwala bowiem na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery. Dlatego cieszy, że
w regionie świętokrzyskim realizowane są projekty ze wsparciem środków unijnych, dzięki którym możliwa jest poprawa efektywności energetycznej. To nie tylko wielka korzyść dla środowiska, ale i sposób na obniżenie opłat za energię elektryczną – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.


Galeria

Logo projektu RESINDUSTRYLogo programu InterregOZE w RPO
Udostępnij: