NABÓR OTWARTY na wyjazdową misję gospodarczą Nord Baltik do Estonii i Finlandii połączoną ze spotkaniami B2B w terminie 10 – 15 września 2023 r.

Data publikacji:

Zagraniczna misja gospodarcza Nord Baltik

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających w branżach: zasobooszczędne budownictwo, zrównoważony rozwój energetyczny, sektor wykończenia wnętrz, sektor usług dla budownictwa w wyjazdowej misji gospodarczej do Estonii i Finlandii połączonej ze spotkaniami B2B w terminie 10 – 15 września 2023 r.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, biletów wejściowych na Targi Habitare
w Helsinkach, wyżywienia, przejazdów lokalnych, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział Współpracy Gospodarczej
i Projektów Europejskich Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in,  Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone
w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia).

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców - maksymalnie jeden przedstawiciel
z jednego przedsiębiorstwa.

Nabór do dnia: 23.06.2023 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:

piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl lub tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl

w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza Nord Baltik do Estonii i Finlandii

Kontakt:

Piotr Żołądek, Tomasz Gałucha

 tel. 41 395 14 07, 41 395 14 40

Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Galeria

Świętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedŚwiętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedŚwiętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedŚwiętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedŚwiętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedŚwiętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedŚwiętokrzyskie przedsiębiorstwa BAU UMWŚ:undefinedB2B z firmami austriackimi UMWŚ:undefined