NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY INTERESARIUSZY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MONITOREE – IMPROVING ENERGY EFFICIENCY THROUGH SMARTER MANAGEMENT SYSTEMS”

Data publikacji:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY INTERESARIUSZY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „MONITOREE – IMPROVING ENERGY EFFICIENCY THROUGH SMARTER MANAGEMENT SYSTEMS”

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn.: „MonitorEE – Improving energy efficiency through smarter management systems” (Poprawa efektywności energetycznej poprzez inteligentniejsze systemy zarządzania) w ramach Programu Interreg Europa, zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w lokalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru efektywności energetycznej budynków w województwie świętokrzyskim.

 

Partnerami zagranicznymi projektu są:

  • Hiszpania – Agencja Energii Estremadury,
  • Polska – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
  • Chorwacja – Fundusz Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej,
  • Rumunia – Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo-Zachodniej Oltenii,
  • Finlandia – Lappeenranta Municipality,
  • Francja – Paryska Agencja Klimatu.

Regionalna Grupa Interesariuszy zaangażowana została w działania podejmowane w ramach Projektu w celu podjęcia współpracy, wymiany poglądów oraz doświadczeń, pomiędzy różnymi podmiotami, których aktywność skupia się na efektywności energetycznej budynków. Interesariusze, nie tylko są zaproszeni do udziału w zaplanowanych spotkaniach i wyjazdach, ale także aktywnie uczestniczą we wprowadzeniu ulepszeń w lokalnych politykach. Powyższe przyczynia się do zwiększenia zdolności we wprowadzaniu do naszego regionu praktyk, które pozwolą na ulepszenie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną poprzez wydajniejsze monitorowanie procesu budowlanego.

Zgłoszenia do udziału w Grupie mogą składać:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty związane z branżą zasobooszczędnego budownictwa,
  • podmioty, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem, popularyzacją oraz badaniem odnawialnych źródeł energii.

Podmioty, które chciałyby włączyć się we wspólne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków w województwie świętokrzyskim w ramach projektu MonitorEE zapraszamy do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego na adresy: tomasz.galucha@sejmik.kielce.pl ; piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 13:00 na powyżej wskazane adresy e-mail.

Załączniki