O perspektywach zwiększenia efektywności energetycznej budynków z interesariuszami projektu MONITOREE

Data publikacji:

Było to pierwsze spotkanie z interesariuszami z serii spotkań przewidzianych w projekcie.

W dniu 18 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się I spotkanie lokalnych interesariuszy projektu MONITOREE (Interreg Europa). W wydarzeniu wzięli udział interesariusze projektu, tj. m.in. przedstawiciele Akademii Przedsiębiorczości sp. z o.o., Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, firm EkoEnergia  sp. z o.o., Konstalsko, EcoVoltaika oraz Anna Kucharczyk,  zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ i pracownicy Departamentu Inwestycji i Rozwoju.                                                                                                                    

Podczas spotkania omówiono założenia ramowe projektu MonitorEE oraz najbliższe zadania, które są przewidziane w jego harmonogramie. Ponadto podsumowano I Spotkanie Międzynarodowe partnerów i interesariuszy projektu, które miało miejsce w Badajoz w  Hiszpanii w dniach 24 – 25 maja br. Przedstawiono również 2 dobre praktyki z zakresu efektywności energetycznej budynków z terenu województwa świętokrzyskiego, tj. termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Starachowicach oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Fałków wraz z instalacją OZE.

Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w projekcie, ale również do omówienia możliwości wsparcia projektów związanych z OZE i efektywnością energetyczną w nowej, unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Projekt MoniotorEE jest realizowany w ramach programu Interreg Europa i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Cel szczegółowy: 2.1 Promowanie rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej).

Załączniki

Galeria

Logotyp MonitorEE:undefinedI spotkanie interesariuszy MonitorEE Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:undefinedI spotkanie interesariuszy MonitorEE Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:undefinedI spotkanie interesariuszy MonitorEE Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:undefinedI spotkanie interesariuszy MonitorEE Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego:undefined