Promocja terenów inwestycyjnych - Grunt na Medal 2023

Data publikacji:

Zakończono pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023.

 Pragniemy Państwa poinformować, że główny cel konkursu, którym jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nie ulega zmianie. Zachowane zostają również zasady zgłaszania i opisu terenów inwestycyjnych biorących udział w konkursie.

Istotną korektą jakościową, której celem jest wyłonienie najlepszej oferty z każdego województwa jest wprowadzony w regulaminie konkursu obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Zapis dotyczący tej zasady brzmi następująco:

W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych (dalej: GOI) na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu, (…). Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Wstępnie zaplanowano rozpoczęcie konkursu w dniu 1 marca 2023 roku.

To bardzo istotne by każda świętokrzyska gmina chcąca skorzystać z oferty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczącej wsparcia w zakresie pozyskania i obsługi inwestorów wprowadziła swoją ofertę lokalizacyjną do Generatora Ofert Inwestycyjnych Agencji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem: https://www.paih.gov.pl/20220823/grunt_na_medal_2023.

Prosimy osoby zajmujące się aktualizacją bazy terenów inwestycyjnych w każdej gminie o poinformowanie Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu o posiadaniu takich terenów i zamiarze wzięcia udziału w konkursie.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie z ramienia Urzędu jest Pan Piotr Żołądek piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl, tel. (41) 365 81 90.