IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal" 2021

Data publikacji:

Kolejna edycja konkursu

           Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dziewiątej edycji konkursu „Grunt na medal 2021”. Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyski wraz Polską Agencją Informacji Inwestycji i Handlu (PAIH), został objęty patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem powyższego konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne w gminach.

           Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu mają Państwo wyjątkową możliwość promocji swojej gminy i dodatkowe narzędzie służące pozyskaniu nowych inwestorów.

          Najlepsze wśród zgłoszonych terenów, będą tak jak w ubiegłych edycjach konkursu, w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIH inwestorom zagranicznym, planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności w naszym województwie. Zwycięskie gminy będą mogły też używać bezpłatnie logo „Grunt na medal 2021” we wszystkich publikowanych materiałach promocyjnych.

            Zgłaszane do konkursu tereny inwestycyjne, przed dokonaniem zgłoszenia udziału przez uczestnika, muszą zostać wprowadzone do Generatora ofert znajdującego się na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/. Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do Generatora jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID.

      Formularze zgłoszenia wraz z załącznikami dostępne są pod linkiem: 

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal" 2021 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (swietokrzyskie.pro)

  Wypełnione formularze należy przesłać pocztą elektroniczną na adres lukasz.masternak@sejmik.kielce.pl DW piotr.zoladek@sejmik.kielce.pl. Oryginał wypełnionego Formularzu zgłoszeniowego do konkursu (załącznik nr 3) należy dosłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 15 grudnia 2021 r.