Ważne informacje dla eksporterów

Data publikacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich informują o dodatkowych formach wsparcia udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja dot. wsparcia eksporterów:

I. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło na swojej stronie zakładkę „Możliwości eksportowe”. W tym miejscu, na podstawie sygnałów od polskich placówek dyplomatycznych, MRiRW będzie informować o możliwościach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki zagraniczne oraz podawać dane kontaktowe, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/mozliwosci-eksportowe2. Obecnie swoje zapotrzebowanie w tym zakresie wskazały następujące kraje:

 

ii. Mołdawia: - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/moldawia

iii. Armenia: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/armenia

iv. Singapur: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/singapur

v. Syria: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/syria

vi. Nigeria: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nigeria

vii. Kolumbia: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolumbia

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną stronę „Anti-COVID Offer by Polish Business” https://www.gov.pl/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business. Na ww. stronie są zamieszczane i sukcesywnie uzupełniane informacje o produktach i rozwiązaniach oferowanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców, które mogą się okazać pomocne w zmaganiach z pandemią COVID-19.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.