Bio-Med Sp. z o.o.

Firma Bio-Med Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami polegające na: zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie całego kraju.

Bio-Med jest również producentem paliwa alternatywnego RDF. Produkowane w Zakładzie paliwo alternatywne znajduje zastosowanie w piecach przemysłowych, między innymi w cementowniach.

Spółka jest także producentem nawozu organiczno-mineralnego "Gramed" otrzymywanego w wyniku połączenia przetworzonych osadów ściekowych z komponentami nawozowymi co daje znakomitej jakości produkt o wszechstronnym zastosowaniu.

Firma Bio-Med prowadzi również PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) dla mieszkańców gminy Piekoszów.

Spółka Bio-Med organizuje również szkolenia dla operatorów transportu bliskiego

Udostępnij

Opcje dodatkowe

Pobierz PDF